Image

Jesteśmy TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie rozszerza możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania, przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

Image
Image

Rozpoczęcie nowej inwestycji

Informujemy, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego pod nazwą "Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888."

Image
0
Budynków
mieszkalno
użytkowych
0
Lokali
mieszkalnych
0
Lokali
użytkowych
0
Miejsc
na parkingu
podziemnym

Ostatnie artykuły

Tutaj znadziesz ostatnie artykuły zamieszczane na stronie