ul. Gospodarcza 7/-
22-300 Krasnystaw, Lubelskie
NIP: 922 22 00 135

+48 660 737 325
biuro@profil-krasnystaw.pl

REGIONALNY PROJEKT OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 4.2 RPO WL 2014-2020 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Tytuł Projektu:
„Instalacja fotowiltaiczna w firmie PROFIL Jacek Roman”
Umowa: RPLU.04.02.00-06-0090/17-00
Beneficjent: Jacek Roman "PROFIL", ul. Gospodarcza 7, 22-300 Krasnystaw

REGIONALNY PROJEKT OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Tytuł Projektu:
„Wdrożenie rozwiązań z obszaru inżynierii mechanicznej w firmie PROFIL Jacek Roman”
Umowa: RPLU.03.07.00-06-0006/18-00
Beneficjent: Jacek Roman "PROFIL", ul. Gospodarcza 7, 22-300 Krasnystaw